Dôležité kontakty

Integrovaný záchranný systém: 112
Záchranná zdravotná služba: 155
Linka záchranylekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc: 0850 111 313
Hasiči: 150
Polícia: 158
Mestská polícia: 159
Horská služba: 18 300

1. Bankomat Tatra banka
Tesco – Tempo
A.Bernoláka 23

2. Bankomat Slovenská sporiteľňa
Budova Lekárne na Bulvári
A. Bernoláka 178/54

3. Bankomat Slovenská sporiteľňa
Budova Slovenskej sporiteľne
Antona Bernoláka 3243/55

4. Bankomat VÚB
OC Aupark
Veľká Okružná 59A

5. Bankomat Tatrabanka
OC Aupark
Veľká Okružná 59A

6. Bankomat OTP Banka
OC AUPARK
Veľká Okružná 59A

7. Bankomat Poštová banka
OC AUPARK
Veľká Okružná 59A

8. Bankomat Prima banka
OC AUPARK
Veľká Okružná 59A

9.Bankomat UniCredit Bank
OC AUPARK
Veľká Okružná 59A

10. Bankomat ČSOB
OC AUPARK
Veľká Okružná 59A

Slovenská sporitelňa: 0850 111 888
VÚB: 0850 123 000
Tatra banka: 0850 111 110
ČSOB: 02 5966 8230
UniCredit Bank: 02 6828 5777
Poštová banka: 02 6828 5777
Ľudová banka: 0850 123 123
Dexia banka: 02 6828 5777
mBank: 0850 606 050

Cestovné poistenie cez SMS Union  6655
Zdravotné poisťovne    Dôvera  0800 150 150
Apollo  0800 120 004
Všeobecná zdravotná 0850 003 003
Spoločná zdravotná 0850 311 443
Európska zdravotná 0800 111 115
Iné poisťovne Allianz SP  0800 122 222
Kooperativa 0800 120 000 (0850 111 577)
Česká poisťovňa 0850 111 116-7

Global assistance Slovakia: 18118
Autoklub SR:  (02) 16066
Jefta SOS truck Slovakia: 18900
Autoklub Slovakia Assistance: 18 120 a 18 112

SSE – Stredoslovenská energetika

 • Zákaznícka linka DOMÁCNOSTI: 0850 111 468
 • Zákaznícka linka PODNIKATELIA: 0850 123 555
 • Poruchová linka – ELEKTRIKA: 0800 159 000

SPP – Slovenský plynárenský priemysel

 • Zákaznícka linka: 0850 111 363
 • Poruchová linka: 0850 111 727

Informácie o tel. číslach T-Com, Orange, T-Mobile  1181
Informácie o všetkých tel. číslach v SR 1180
Informácie o tel. číslach mimo SR  12149
Informácie rôzneho charakteru  12111
T-Mobile Infolinka operátora  12345 (0903 903 903)
T-Mobile Assistant  1188
Overenie siete telef. čísla 12323
Orange    Infolinka operátora  905 (0905 905 905)
Orange Infocentrum  999
Informácie o tel. číslach Orange 920, 1185
O2 Infolinka operátora  949 (0949 949 949)
Overenie siete tel. čísla 909 (SMS na 99201)

Rádio Expres: 0800 800 444
Stella centrum:  *75 a 02 4241 1126
Rádio Okey: 02 4822 2333
Fun rádio: 0800 800 200

Havarijná služba Bytterm a.s. Žilina : 041/ 72 322 50 , alebo  041/ 72 491 00

 • Službukonajúci pracovník prijme telefonicky, alebo ústne ohlásenie o havarijnej udalosti a zaeviduje ju do prevádzkovej knihy
 • Oboznámi ohlasujúceho s podmienkami poskytovania havarijnej služby
 • Poznačí telefónne číslo, čas, meno osoby, ktorá havarijnú udalosť nahlásila.
 • Zabezpečí spojenie s havarijnou službou podľa profesii, ktorých sa udalosť týka.
 • Pracovník havarijnej služby sa telefonicky spojí s ohlasovateľom havárie, posúdi nutnosť zásahu a prevedie odborný zásah.

Poznámka: Podľa zmluvy o výkone správy v prípade prevádzkovej havárie na spoločných častiach a zariadeniach domu bude neodkladný zásah zabezpečený správcom za úhradu z fondu prevádzky, údržby a opráv a to v rozsahu maximálne do výšky naakumulovaných prostriedkov. V prípade prevádzkovej havárie v byte vlastníka, správca vykoná zásah na odstránenie chyby prostredníctvom havarijnej služby správcu na náklady vlastníka.

Účtovaná cena za zásah vykonaný havarijnou službou:

 • pracovné dni: 19,71€ / hod. + výjazd 7,97 €.
  Na práce vykonané podľa cenníka, bude účtovaná prirážka 50%.
 • sviatok, sobota, nedela: 26,28 € / hod. + výjazd 7,97 €.
  Na práce vykonané podľa cenníka, bude účtovaná prirážka 100%.

Ako postupovať pri rôznych poruchách

Ak mi tečie radiátor?

Snažím sa zabrániť škodám z tečúceho radiátora:

 • zastavím termoventil a regulačné šrobenie (ventil na spodnej rúre, použijem kľúč imbusový 6)
 • ak nemôžem regulačné šrobenie zastaviť, tak odstavím stúpačkové ventily v pivnici
 • ak sa mi nepodaril postup podľa predchádzajúceho bodu, zatelefonujem na Bytterm a.s., ktorý zabezpečuje 24 h havarijnú službu, na t.č. 041 / 7633396

V pripade vzniknutej škody zatopením z radiatora, je možné túto škodu likvidovať ako poistnu udalostť cez Bytterm a.s.,  Žilina.
Kontakt na pracovníka : p. Turčáková Iveta, tel. č.: 0911 750 053
Ak chcem vymeniť radiátor?

 • ak výmenu radiátora hradím ja, zatelefonujem na Bytterm a.s. na t.č. 0903/556609 p. Hreusa. Ten mi vysvetlí ďalší postup.
 • ak výmena radiátora bude hradná z fondu opráv, požiadam domového dôverníka
STRÁNKOVÉ DNI:
Pondelok: 7.00 – 11.00 12.00 – 15.30
Streda: 7.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Piatok: 7.00 – 11.00 12.00 – 13.30
POKLADNIČNÉ HODINY:
Pondelok: 7.00 – 11.00 12.00 – 15.30
Utorok: 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Streda: 7.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Štvrtok: 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Piatok: 7.00 – 11.00 12.00 – 13.30