O projekte

O projekte „NABULVARI.SK“

Nápad realizovať takýto projekt vznikol v hlave jedného človeka, ktorý NABULVARI.sk vyrastal od jedného roka, a potom na ňom 12 rokov podnikal.

Dôležitou pre celý projekt NABULVARI.sk je jeho vnútorná motivácia a ta je silná. Vznik komunity ľudí, ktorý zdieľajú rovnaký spoločný životný priestor, spoločné radosti z nových zaujímavých  vecí ktoré sa tu dejú a zároveň majú spoločný informačný priestor je jedným z hlavných cieľov projektu.

NABULVARI.sk –  tejto významnej centrálnej časti mesta Žilina býva, žije a podniká veľké množstvo šikovných ľudí a je pre každého z nich zaujímavé dozvedieť sa na jednom mieste množstvo dôležitých a prospešných informácii.

Projekt NABULVARI.sk ma za ďalší cieľ poskytnúť dostatok informácii aj v životných situáciách ktoré prinášajú problémy, s ktorými sa ale na základe správnych informácií budete vedieť vysporiadať.

My, partia šikovných ľudí, ktorí sa výborne vyznajú v prostredí internetových technológií, poznajú skvelo všetko NABULVARI.sk , a majú silnú vnútornú motiváciu takýto projekt rozbehnúť, zvládnuť a udržať s dlhodobou perspektívou….

Sme v tom spolu, veľa vecí zvládneme my, ale bez Vás a Vašej podpory to nepôjde. Použijeme na to všetky dostupné technológie a online internetové prostredie.

  • Vytvoríme a budeme administrovať NABULVARI.sk   … komplexný informačný servis
  • Aktívne budeme zverejňovať aktuálne informácie na sociálnych sieťach ako Facebook atd. facebook.com/nabulvari.sk, 
  • Vložíme do projektu naše kvalitné overené a úspešné know-how, tak aby projekt NABULVARI.sk splnil požadované ciele
  • Počítame s Vašou aktívnou pomocou, aby sme NABULVARI.sk pomohli vybudovať veľmi úspešnú a prospešnú platformu
  • Produkujeme celé portfólio tvorby webových stránok, úspešných e-shopov, s podporou reklamných kampaní na sociálnych sietiach a vo významných internetových vyhľadávačoch
  • Vytvárame všetky druhy grafických prác, od vytvorenia fotografii, kresieb, videa, až po realizačnú fázu nasadenia do praxe
  • Konzultujeme a auditujeme široké spektrum elektronických marketingových nástrojov