Poslanci

Zastupiteľský zbor Mesta Žilina

Volebný obvod č. 1 (Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha)

MUDr. Peter Bačinský

sekretár výboru mestskej časti

Rubínova 8, 010 09 Žilina
E-mail: bacinsky@nch-za.sk

MUDr. Peter Durmis

sekretár výboru mestskej časti

1. mája 833/19, 010 01 Žilina
Telefón: 0911 275 729
E-mail: durmis@zanet.sk

MUDr. Robert Ficek

E-mail: roficek@gmail.com

PaedDr. Ľudmila Chodelková

predseda výboru mestskej časti

Kvačalova 1168/41, 010 01 Žilina
Telefón: 0903 243 990
E-mail: vedenie@zirafa.sk

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Antona Bernoláka 2200/30, 010 01 Žilina
Telefón: 0905 273 763
E-mail: popluhar@fnspza.sk